Skattetabeller

Skattetabeller Skattetabeller används i Sverige för att bestämma hur mycket skatt du som privatperson ska betala på din inkomst. Skattetabellerna uppdateras årligen av Skatteverket så att skatten ska vara anpassad till samhällets behov av finansiering.

Dessa skattetabeller är numrerade från 29-42 och är summering av de skatter som man betalar baserat på inkomst. Skatter som inkluderas i skattetabellen är kommunalskatt, regionskatt (tidigare kallad landstingsskatt), begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift. Den statliga inkomstskatten, som endast betalas av de som har en hög inkomst, är medräknad i skattetabellerna för högre månadsinkomster.

Vilken skattetabell som gäller för dig beror på i vilken av Sveriges 1295 församlingar som du bor i. Din skattsats kan under 2024 variera från 29.26% till 36.87% exklusive eventuellt statlig inkomstskatt.


Användning av skattetabeller

Användning av skattetabeller Skattetabellerna som utformas av Skatteverket är viktiga verktyg för att kunna beräkna den korrekta skatten som ska betalas av såväl anställda som av egenföretagare. Dessa tabeller tar hänsyn till olika skattesatser och avdrag som är tillämpliga för alla olika inkomstintervall.

Uppdaterade skattetabeller

Uppdaterade skattetabeller Varje år upppdaterar Skatteverket alla skattetabeller för att återspegla eventuella ändringar i skattelagstiftningen eller ekonomiska förändringar. Det är viktigt att titta på rätt skattetabell men skattetabellen ska även vara för rätt år då dessa ändras från år till år.

Hur använder man en skattetabell?

Hur använder man en skattetabell?

Att använda en skattetabell är relativt enkelt och det är framförallt arbetsgivare som använder sig av skattetabellerna för att beräkna hur mycket skatt som ska betalas in på din lön. När du ska använda en skattetabell göras detta genom att följa några grundläggande steg:

 • Ta reda på din inkomst: För att använda en skattetabell behöver du veta din totala årliga eller månatliga inkomst före skatt.
 • Hitta rätt skattetabell: Skatteverket producerar olika skattetabeller beroende på din typ av inkomst och hur mycket skatten är i ditt län och din kommun.
 • Säkerställ rätt år: Skatteverket uppdaterar sina skattetabeller varje år så kontrollera alltid att det är rätt års skattetabell.
 • Välj rätt kolumn i skattetabellen: Det kan vara en kolumn t.ex. för anställda, anställda över 66 år, annan typ av inkomst, sjukersättning eller pension.
 • Hitta din skattesats: Inom vald skattetabell letar du efter den rad i rätt kolumn som matchar din inkomstnivå.
 • Beräkna din skatt: När du har hittat den korrekta raden för din inkomstnivå, titta på den motsvarande skattesatsen. Multiplicera denna skattesats med din inkomst för att beräkna den skatt du förväntas betala för det aktuella intervallet.

Vokabulär relaterat till skattetabeller

Vokabulär relaterat till skattetabeller

Inom skattelagstiftningen och skattereglerna används ibland begrepp som är så välkända. Några av de vanligaste orden som används i samband med skattetabeller är listade nedan.

 • Församlingskoden omfattar sex siffror där de två första anger län, de två följande kommun och de två sista församlingens nummer inom kommunen.
 • Kommunalskatten är den skatt som betalas av privatpersoner till den kommun där de är folkbokförda. Kommunalskatten finansierar kommunens olika verksamheter som t.ex. skola, äldreomsorg, vägar, renhållning , m.m.
 • Regionskatten, tidigare kallad landstingsskatt, är den skatt som betalas in invånarna i en region för att finansiera regionens olika verksamheter. Dessa verksamheter kan vara hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, m.m.
 • Begravningsavgiften bestämms årligen av Kammarkollegiet så att denna avgift finansierar Svenska kyrkans begravningsverksamhet. Begravningsavgiften är lokal mycket i alla län, kommuner och församlingar.
 • Kyrkoavgiften en avgift som betalas av medlemmar i Svenska kyrkan. Avgiften finansierar kyrkans verksamhet, inklusive löner, underhåll av kyrkobyggnader samt samt sociala och diakonala insatser.

Skattetabell för beräkning av skatteavdrag för år 2024

Arbetsgivare utför skatteavdrag vid varje utbetalning baserat på vald skattetabell. För huvudinkomster görs avdrag enligt tabell eller enligt Skatteverkets beslut. Under 2024 finns det sex olika kolumner att välja på i skattetabellerna.

Skattetabell - Kolumn 1

Gäller lön, arvode och liknande för personer under 66 år med rätt till jobbskatteavdrag. Detta gäller oavsett om den allmäna pensionsavgiften ska betalas in eller inte.

Skattetabell - Kolumn 2

Gäller pensioner och andra ersättningar för personer över 66 år, förutsatt att ersättningen inte är pensionsgrundande och inte ger rätt till jobbskatteavdrag.

Skattetabell - Kolumn 3

Gäller lön, arvode och liknande för personer över 66 år med rätt till förhöjt jobbskatteavdrag. Gäller även för personer födda 1937 eller tidigare med förvärvsinkomst.

Skattetabell - Kolumn 4

Gäller sjuk- och aktivitetsersättning för personer under 66 år. Allmän pensionsavgift ska inte betalas. Ersättningen ger inte rätt till förhöjt grundavdrag eller jobbskatteavdrag, men ger skattereduktion.

Skattetabell - Kolumn 5

Gäller övriga pensionsgrundande ersättningar för personer födda 1938 eller senare, förutsatt att ersättningen är pensionsgrundande men inte ger rätt till jobbskatteavdrag.

Skattetabell - Kolumn 6

Gäller pensioner och andra ersättningar för personer under 66 år, förutsatt att ersättningen inte är pensionsgrundande och inte ger rätt till jobbskatteavdrag.

Allt intressant om skattetabeller

Här kan du hitta allt viktigt om skattetabeller och olika former eller nivåer på skatter.Meny - Skattetabeller
Till förstasidan på www.skattetabeller.seHögst upp på sidan om alla skattetabellernaLängst ned på sidan för allt om skattetabeller
KommunRegion2024Nyheter